Goodrive20 - EU certificirana serija z vgrajeno STO funkcijo

STO funkcija

Frekvenčni pretvornik Goodrive20 ima vgrajeno STO funkcijo. 

Vgrajena zaščitna funkcija STO v pogonu zagotovi, da pogonska energija ne bo nadalje delovala na motor. 

Ta funkcija je mehanizem, ki prepreči nepričakovani ponovni zagon pogona in je skladen z zahtevami EN 60204-1. 

Uporaba:

Funkcija STO lahko nemudoma prekini napajanje IGBT-ja in je lahko uporabljena v dovolj kratkem času, kadarkoli se pogon ustavi pri obremenitvi ali trenju ali kadar prosti tek pogona ni pomemben za varnost. Ko so odprta zaščitna vrata, funkcija STO omogoči varno delovanje. Ima širok razpon uporabe v strojih/sistemih s premikajočimi osmi, npr. pri prekladanju, transportni tehnologiji. 

Prednosti:

Prednost vgrajene STO zaščitne funkcije v primerjavi s standardno zaščitno tehnologijo, je v uporabi elektromehaničnih stikal, saj so odpravljene ločene komponente in ni potreben trud za priklop in servis. Prednost je tudi hitro elektronsko prestavljanje, saj ima STO funkcija krajši čas prestavljanja kot elektromehanske komponente v konvencionalni rešitvi.

Referenčni standardi:

IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 61508-3, IEC 61508-4, IEC 62061, ISO 13849-1, IEC 61800-5-2.
Funkcija STO je lahko uporabljena kjer glavna moč pogona prepreči nepričakovan zagon.
Funkcija izklopi pogonski signal, kar onemogoči izhod pogona in prepreči nepričakovan zagon motorja. Po omogočanju funkcije STO se lahko izvajajo operacije, ki potekajo kratek čas, npr. neelektrično čiščenje v stružnici in/ali vzdrževanje na neelektričnih delih.

Priključni načrt krmilnega vezja:

 Priključni načrt krmilnega vezja

SIL v različnih močeh:

SIL (Safety integrity level) 

RAZPON MOČI PRETVORNIKA RAZRED NAPETOSTI FUNKCIJA STO
0.4kW do 2.2kW 1PH 220V  Razred SIL2 PLd. CAT3

0.4kW do 0.75kW

1.5kW do 7.5kW

3PH 220V

Razred SIL2 PLd. CAT3

Razred SIL3 PLe. CAT3

0.75kW do 2.2kW

4kW do 110kW

3PH 380V Razred SIL2 PLd. CAT3

Povezava: Frekvenčni pretvornik Goodrive20


 Ključne besede: frekvenčni regulator, pretvornik, regulator, frekvenčni regulator, frekvenčni pretvornik, pretvorniki, zaščitna funkcija, STO, pogon, motor